Domov Prehrana Ponovna pasterizacija mleka – laž ali resnica?

Ponovna pasterizacija mleka – laž ali resnica?

ponovnapasterizacijamleka

Na internetu se je že večkrat znašla šokantna zgodba o večkratni ponovni pasterizaciji mleka, ki mu je že pretekel rok. Zgodba je zastrašujoča za številne potrošnike, ki mleko uživajo vsak dan, čeprav obe uradni ustanovi (tako Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoMKGP, kakor tudi Veterinarska uprava Republike SlovenijeVURS) in mlekarne zatrjujejo, da je zgodba izmišljena in da kaj takega ni mogoče.  Komu torej verjeti? Pijemo staro mleko in ali se kaj takega zares ne more pripetiti?

teliček pije mlekoZgodba o ponovni pasterizaciji je šla nekako takole: mleko, kateremu poteče rok uporabe, naj bi proizvajalec vzel iz prodaje. Zakonsko naj bi mu bilo omogočeno, da lahko ponovi proces pasterizacije na 190 stopinjah. Ko ga ponovno obdela, naj bi mu bilo dovoljeno, da ga ponovno vrne na prodajne police. Zakon naj bi dovoljeval petkratno ponovitev opisanega procesa. Objavo, kolikokrat je bilo mleko ponovno pasterizirani, naj bi bil proizvajalec dolžan objaviti in ta podatek naj bi se nahajal na dnu embalaž z mlekom. Številke od 1 do 5 naj bi tako pričale o tem, koliko krat je bilo mleko obdelano. Če na primer manjka številka 4, potem naj bi to pomenilo štirikratno ponovno obdelavo mleka, kateremu je domnevno že štirikrat pretekel rok uporabe. Zgodba je seveda šokantna, saj si najbrž nihče izmed nas ne želi piti mleko, ki bi bilo že nekajkrat pokvarjeno, a so ga popravili in vrnili na tržišče.

Kaj torej na to odgovarjajo pristojne ustanove?

Tako MKGP kot VURS sta na zgodbo odreagirala soglasno. V Sloveniji se živil zakonsko po pretečenem roku uporabnosti ne sme ponovno obdelati ali predelati. Takšna živila namreč po slovenski zakonodaji niso zdravstveno ustrezna. Proizvajalcu je sicer dovoljeno zbirati mleko, ki mu je potekel rok uporabe, a ne z namenom ponovne pasterizacije ali sterilizacije. Tako mleko lahko uporabi za na primer krmo za živali ali pa ga uniči. Odgovor se sicer zdi jasen, a vendarle ostaja nekaj odprtih vprašanj.

mleko v stekleniciEno izmed takšnih je denimo, kdo določa rok uporabnosti izdelkov. Iz zakonodaje ja jasno, da ta rok določi nosilec dejavnosti sam, na podlagi lastnih analiz tveganja. To pomeni, da rok predpiše proizvajalec, ki produkt tudi trži na trgu. Zakonodaja namreč ne predpisuje ali predvideva kumulativnih rokov uporabe. Naslednji pomislek je tudi glede predelave mleka v nek drug izdelek, na primer sladoled. Če bi proizvajalec mleko vzel iz polic dan pred iztekom roka uporabnosti in taisto mleko predelal v sladoled, ki ima nov rok uporabnosti, bi s tem prišlo do vprašljivih sestavin v novonastalem sladoledu. MKGP sicer zatrjuje, da se taki primeri v praksi, zaradi tehnoloških zahtev sladoleda, ne dogajajo, in še dodajajo, da je sladoled, ki bi nastal iz še uporabnega mleka, nova kategorija izdelka z novim rokom uporabnosti. Zakonodaja tudi ne predpisuje oziroma prepoveduje takega vračanje mleka in njegovo predelavo v nek nov proizvod. Edina omejitev, ki se v skladu z zakonodajo postavlja pred proizvajalce je rok uporabe na mleku – podjetje torej ne sme ponovno uporabiti tistega mleka, ki mu je že pretekel rok uporabnosti.

Zaključimo lahko, da kljub deklarativnim zagotovitvam varnosti obstaja veliko sivo polje, znotraj katerega lahko proizvajalci na lastno odgovornost uporabijo izdelke, ki so pred iztekom roka in iz njih naredijo nov profit. Edina omejitev je, da je živilo še vedno varno, kar pomeni, da mora biti brez bakterij, plesni itd. Le-te pa je moč odstraniti z raznimi obdelavami, dodajanjem kemičnih sestavin in podobno. Zato so mogoči primeri, da nekdo na trg lansira varno, a popolnoma prazno živilo, brez da bi pri tem prekršil zakonodajo.

Tudi na Zvezi potrošnikov Slovenije so prepričani, da je zgodba o ponovni pasterizaciji izmišljena in da za potrošnike ni nevarnosti. Številke na dnu embalaž pa naj bi pomenile proizvodno linijo, na kateri je proizveden določen izdelek. Res je torej, da mleko ne predelujejo, ko mu je že potekel rok, težko pa je z gotovostjo zatrditi, kaj se dogaja z njim tik preden se to zgodi.

T. Gorenjc